• ائششگه گۆجۆ چاتماز، پالانی چیرپار.
• طرف ائششکه زورو چاتمیر، پالانین چالیر.
• اولاغا گۆجۆ چاتمیر، آجیغینی پالانینا تؤکۆر.

پنجشنبه 17 خرداد 1397
بؤلوملر : آتالار سؤزلری,